På denne side vil der komme små referater fra hulemøderne.

 

4/4-2013. Naverne Aalborg

 

 

 

 

 

 

 

Hulemøde 3. april 2013.

 

 

10 navere var mødt frem til en Huleaften i forårets tegn.

Svend-Erik bød velkommen i formandens fravær og tændte ”sandhedens lys” og kunne konstatere, at vi siden sidst havde deltaget på Håndværkerhusets stand på Forårsmessen i Europahallen vel vidende, at dette næppe kunne tilføre klubben nye medlemmer, men fandt deltagelsen hensigtsmæssigt i forholdet til Husets brugere.

På næste bestyrelsesmøde vil fokus blive rettet mod mulighed for optagelse af flere navere i klubben, idet udsigten til i fremtiden at kunne opretholde klubben ud fra det nuværende antal, må anses for efterhånden at blive vanskelig. Det efterlyses emner til optagelse i klubben !!!

 

Ligeledes opfordrede Svend-Erik til et større fremmøde til både Hulemøder og de åbne lørdage !

Så var tiden kommet til at synge nr 32 /”Når samlet er vor naverflok …”, hvorefter ”lyset” blev slukket.

Herefter takkede Leif for klubbens deltagelse ved hans 70-års fødselsdag og for snapsen, som nu blev bragt tilbage til Hulen til vederkvægelse i løbet af aftenen. Dette medførte det vanlige ritual med kasket og sang.

 

Så kom der mad på bordet – ikke de lovede skidne æg – men et par store flotte fade med Bacalhau (klipfisk) med løg, hvidløg, kartofler, kogte æg og persille, og her kom snapsen til sin ret !! og alt for mange af klubbens gode navere gik her glip af en rigtig ”herreret”.

 

Så gik Gunnar til klokken efterfulgt af Frits, og begge fik både kasket og blærerøvssang, og udskænkningen blev efterfølgende noteret i ”Frits´s sangbog”.

 

Så dukkede Arne og Bjarne pludselig op efter at have deltaget i undervisning i Thai-sprog ! 

Herefter blev der efterlyst navere, som ville påtage sig lørdagsvagter i maj og juni måned. Resultatet blev, at Svend-Erik tager vagten 11/5, 2 x Poul tager vagten 25/5, Maj tager vagten 8/6 og Arne tager vagten 22/6.

Her blev der så igen tid til sang nr 15/”I et vinhus …”, hvorefter Kurt bragte i erindring, at Frits fylder 80 år den 23/4, og fik måske oplyst, hvor fødselaren ville være at træffe på dagen? 

Dette førte til, at Frits igen gav en omgang efterfulgt af det vanlige ritual med kasket og sang.

Så var det et par navere, som var mødt op uden slips; her var Ebert dog på forkant med situationen, idet han kunne fremvise den nål, som tidligere var gængs at bære i stedet for slips. For alle tilfældes skyld fik Ebert nu udleveret et slips til fremtidig brug; han takkede ved at spendere en ”omgang” - forudsat det kunne ske uden kasket !!

Derefter underholdt Maj med visen ”Kling – kling – klang …” og erindringen om hendes medvirken på scenen i Syngeteltet på Bakken for nu efterhånden 20 år siden; hun gav herefter ligeledes ”Køb blomster …” og ”Dejlig er sommernatten …” til bedste – tak for underholdningen, Maj.

Så faldt snakken på årets Pinsestævne, og det lader til at Rune, Arne og Kurt kan være mulige deltagere.

Dette førte naturligt til, at vi sang ”Når samlet er vor naverflok …”, og så kom der igen gang i udskænkningen, idet både Svend-Erik, Arne og Bjarne efter tur slog på klokken efterfulgt af det vanlige ritual, og så kunne en hyggelig aften afsluttes med ”Åh, disse minder …”.

 

eller tryk på Linket:
 
 
Hulemøde 6. marts 2013.

 

Tryk på linket:

https://docs.google.com/file/d/0B-VbDJdTU-lpSGtLOGZvYnJTLUU/edit?usp=sharing

 

 

 

 

Hulemøde 9.januar 2013.

 

 

11 glade navere ønskede hinanden og de øvrige Naver-klubber i både ind- og udland godt nytår.

 

Arne tænder ”lyset”  og starter med ros til Irene for altid at være sandru og underholdende omkring sine oplevelser vedr Klubben, og han hæfter sig ved vores altid gode humør trods de mange trapper op til Hulen.

 

Næste gang vi mødes er til Nytårstaffel lørdag den 26. januar kl 11.00 med forventning om stor tilslutning af både svende og deres samlevere.

 

Arne bringer ligeledes den kommende generalforsamling 6. februar i erindring og opfordrer til, at alle møder op og bidrager til, at de fremtidige aktiviteter har fuld opbakning.

 

Herefter sender Arne de modtagne aktivitetsoversigter fra henholdsvis klubberne i København og Vejle, ligesom han viderebringer hilsner fra klubben i Calgary.

 

Sluttelig opfordrer Arne til at vi synger ”Vær velkommen Herrens År”. Denne findes desværre ikke i vores sangbog, men vi forsøger efter bedste evne at afsynge 1. vers – det er hørt bedre !

 

Herefter slukkes ”lyset”, og så går det straks bedre med nr 32 i sangbogen: ”Naver kæk …”, hvorefter Poul C - med hilsen fra sygemeldte May - slår på klokken, hvilket medfører det vanlige ritual i form af kasket og sang.

 

Gunnar opfordrer til, at vi hver især bør være vågne overfor muligheden for at finde en lidt mere festlig stage til ”lyset” – den eksisterende virker ærlig talt også lidt sølle.

 

Herefter går snakken livligt, indtil Poul ”utilfreds” agerer den glade giver af en omgang, hvorfor vi igen må op at stå og synge som tak, hvilket hurtigt følges op af Kurt, så både kasket og sang igen må i brug.

 

Herefter rejser Gunnar sig og kan med stor glæde berette om dagens lykkelige hændelse på hospitalet, hvor hans hjerteproblemer konstateres at være et overstået kapitel – dette ønsker han at fejre sammen med os i Hulen – tak for det, og med en snaps i hånden ønskes Gunnar tillykke og fejres med både kasket og sang.

 

Så er der enighed om at afsynge nr 15 / ” I et vinhus …”, hvorefter Kurt på vanlig vis kunne underholde forsamlingen med en historie bl.a. om en gylden Zippo-lighter !!! – og herefter kunne Kurt og Svend-Erik sætte den kogte torsk – med hele ”svineriet” – på bordet,

  • hvilken herreret !!! og den blev da også budt rundt 3 gange.  Hertil slog Arne på klokken, og så blev snapsen budt rundt igen – meget passende til menuen; vi takkede på normal vis med både kasket og stående afsyngelse af blærerøvs-sangen.

 

Derefter gik snakken om det forestående Nytårstaffel og dettes mulige menu, som i år formodentlig bliver både lidt sild, noget varmt og en dessert – lyder spændende !

 

Der kom igen gang i historierne – også de pæne, og så går Irene til klokken og meddeler frit valg mellem en øl eller en snaps, og vi takker stående med både kasket og sang.

 

 

Så er det tid til, at lotteriet går bordet rundt, og aftenens vinderne blev Arne – Poul B – Svend-Erik – Poul C og Leif.

 

Herefter er vi nået til nr 28 / ”Når samlet er vor naverflok …”, hvilket igen gav pænt til bødekassen for ikke at holde sig til den trykte tekst !

 

Det blev skylles ned ved, at både Leif , Svend-Erik og Kristian rørte klokken, og atter måtte vi op at stå for både kasket og sang, og Kristian kunne efterfølgende bidrage med lidt af hvert om sin naver-tid i Australien.

 

Så nærmede denne Huleaften sig sin afslutning lidt senere end normalt – tak for nogle hyggelige timer i godt selskab.

 

 

Med kno

Leif

sekretær

 

 

 

 

Hulemøde 3. oktober 2012.

 

Lørdagen forud for aftenens møde var Hulen ramme om en dejlig begivenhed, idet vores navere May og Poul var ”på rådhuset” og blev smedet i Hymnens lænker !!

Naverne lagde Hule til frokost for parrets mange gæster, og dette var til stor glæde for brudeparret, som hermed siger tak for indsatsen og bidraget til, at DAGEN vil være værd at mindes, og ligeledes ønsker klubben parret tillykke med ønsket om alt godt fremover.

 Så gik der hul på Hulemødet og med et flot fremmøde – 15 svende !

 Svend-Erik tændte ”sandhedens lys” og døren blev lukket, hvorefter formand Arne in abcentia blev ønsket god og velfortjent ferie i Thailand.

 Svend-Erik kunne se tilbage på en arbejdslørdag, hvor 7 svende gav et nap: nye hylder i skabet, nyt køleskab, komfur og opvaskemaskine mv.

Så havde Husets øvrige brugere været på besøg i Hulen den 12. september; hvor de blev budt på æggekage samt lidt historier om Hulen og naver-bevægelsen. Et sådant arrangement kunne måske være værd at gentage ved passende lejlighed ? Måske åbent for Husets brugere hver den 1. lørdag i måneden ?

I uge 42 har Huset jubilæum, hvilket fejres med at værkstederne i Huset er åbent i tiden fra 9 – 15 tirsdag, onsdag og torsdag i ugen og afsluttende med en reception om fredagen kl 13 – 16 – og alle er velkomne. Der er ligeledes lavet en vagtplan, således at også Hulen er åben i de nævnte tidsrum. Det er Irene, Kurt og Leif, som har påtaget sig opgaven.

 Vi kunne godt bruge flere medlemmer i klubben, og sagen vil blive ”taget op” ved kommende møde i bestyrelsen. - Gode ideere modtages !

 På trods af det udsendte program har der været en vis usikkerhed over, hvornår der er lørdagsåbent i Hulen : det er der 2. og 4. lørdag i hver måned – bortset fra i sommertiden !

 Så blev ”lyset” slukket og vi sang nr 32 ”Naver kæk ….” hvorefter ”gommen” slår på klokken og byder på bryllupsøl , hvilket igen afføder mange lykønskninger OG afsyngelse af blærerøvs-sangen.

 Ved at se rundt i forsamlingen kan det konstateres at 2 svende er mødt frem UDEN slips, så der kom igen mønter i sparebøssen – Svend-Erik nåede lige at iføre sig slipset !

 Herefter serverede May og Poul skipperlabskovs med brød, persille, hjemmelavede rødbeder og masser af smør – det smagte som vor mor lavede det !! - hvorefter Kurt slår på klokken og deler øl ud, mens han på vanlig vis underholder med en fræk historie, og hvor ”hatten og sangen” så igen er i brug - og humøret rundt bordet ”fejler ikke noget”.

 Så kommer sangbogen igen frem og vi lægger ud med nr 51 – ”Du danske mand …”, fortsætter med nr 74 – ”jeg elsker livet …” og slutter denne del af med ”Tænk hvis Limfjordens vande gyldent øl var …. ”.

 Så kom der forslag fra Poul Bagger, som tilbød på næste Hulemøde – 10. november - at underholde om sin tid i Østen. Det siger vi tak til og glæder og til at høre lidt fra fremmede himmelstrøg.

 Så var der dessert : citronfromage med flødeskum – som vor mor lavede den – og så fandt vi et par flasker muscat frem af gemmerne - AAAH!

 Så var der igen tid til at synge ”Når samlet er vor naverflok …” hvilket medførte en lind strøm af mønter, idet nogle vist ikke kunne den rette tekst – ho - ho.

 Så har klubben modtaget en fin fotohilsen fra de 2 navere på vej til Norge, og som Arne ”løb over ” på en tankstation i foråret; de manglede et sted at overnatte, og Arne kørte dem til Hulen hvorfra han næste morgen transporterede Dem til færge til Norge dejligt at høre fra dem.

 På vegne af Arne blev der budt på øl til svendene som følge af, at han ikke var i stand til at deltage i den afviklede arbejds-lørdag – tak for skænken!

 Og så en opsang : der mangler stadig 6 fotos fra nogle af de ”gamle ” svende.

 Desværre har vi også modtaget en udmelding, idet Anker Andersen ønsker at forlade klubben..

 Herefter kom der gang i tallotteriet og så sluttede vi af med ”Minderne …. ”.

 Tak for en herlig aften.Hulemøde den 6/6-2012 

Ref. fra hulemøde d.6 juni 2012.

 Formanden bød velkommen til 14 svende samt 3 gæster, det skete med et smørret grin om munden, hvilket havde 2 årsager. Den ene grund er, t dagen den 6.juni er opkaldt efter en tysk adelsmand, som hed Norbertus. Denne Norbertus førte et udsvævende liv indtil han en dag blev ramt af lynet, så besindede han sig og stiftede en munkeorden.

 Den anden årsag er, at vi lige har haft en Venus passage, den kommer først igen om 105 år. Der blev for længe siden lavet en Dansk film om, hvad der kunne ske under en Venus passage, og det var ikke småting. Adskillige ung møer på et nonne kloster gik aldeles amok, og blev særdeles opstemte i de nedre regioner, bestemt ikke en kedelig film.  Endvidere mindede formanden om, at vi lige havde fejret Grundlovsdag, Grundloven blev indført af Frederik den 7. i 1849, og senest revideret i 1953. Vi kan glæde os over, at har ytrings- og forsamlings frihed, noget som andre landes borgere stadig må kigge langt efter.

 Derefter gik vi over til optagelse af et nyt medlem, Poul Bagger Stenfeldt. Poul er uddannet radiotekniker og det stor hurtigt klart, at han opfyldte betingelserne for at blive optaget som Naver, hvad angik rejsetid, han har bl.a. rejst mange år i det fjerne østen, samt drevet selvstændig virksomhed. Efter det obligatoriske var overstået sang vi velkomstsangen.

 Nu var der så tid til det kulinariske. Kjeld havde lavet dejlig flæskesteg med nye kartofler og alt tilbehør.

 Leif gjorde opmærksom på, at huset har 25 års jubilæum, og at der sker noget i den anledning senere på året.

 Så  var der tid til at synge "Naver kæk".

 Arne fortalte om to berejste svende, som han tilfældigvis mødte på en rasteplads syd for Aalborg en sen aften for et par uger siden. Den ene var tysker, den anden schweizer. De skulle videre til Norge et par dage senere. Arne tilbød dem overnatning i hulen. Næste morgen kom han med morgenmad til dem og viste dem lidt rundt i byen, hvorefter de gik ned på borgmesterens forvaltning, hvor de fik stemplet deres rejsebøger. På 2. dagen kørte Arne dem til Hirtshals, hvor de skulle med færgen til Bergen.

 Irene gjorde opmærksom på, at der tidlige vat kutyme at man tog dem med i fagforeningerne, hvor de så fik en skilling til den videre rejse.

 Svend-Erik slog på klokken i anledning af sin fødselsdag.

 May mindede om, at der lørdag den 8.sept.2012 er oprydning og rengøringsdag i hulen, som starter med kaffe og rundstykker kl 09,00.

En vellykket aften sluttede med at vi sang "minderne".

 Næste hulemøde den 5.september 2012.

 Med Naver-hilsen

 Svend-Erik

 

 

 

 

Hulemøde 2. maj 2012.

 

 

Arne lægger an til mødestart – og er imponeret over ”lydigheden”, idet alle straks går tilbords på 1. opråb !!!Fremmødet er 11 svende og en gæst – Poul – som måske ønsker optagelse. 

Arne byder velkommen og kan i længere tid underholde om dagens navn, tænder”sandhedens lys” og beder gæsten forlade lokalet for en kortere bemærkning.Stiller et spændende måltid i udsigt – Thai-mad tilberedet af Bjarne og Arnes koner – somkommer lidt senere med det kulinariske.

Christian vil i aften berette om sine 3½ år på valen, og alle udtrykker glæde og forventning.Så fik vi dagens blondine-historie - ! og vi skålede på 1. maj, hvilket var lige ved at koste til bødekassen. 

”Sandhedens lys” blev slukket og gæsten blev budt velkommen.Leif havde en dugfrisk hilsen med fra Hulen i Næstved, som ved lidt af et tilfælde blev”opdaget” og således også besøgt og med en varm velkomst at nogle tilstedeværende svende.

Gunnar er stadig indlagt OG i god bedring efter nogle komplikationer; han forventes at blive kørt til havnen d.d. og overvære, at hans skiw bliver søsat.

 Der var ligeledes en hilsen fra i lørdags fra Per Michael, som måske er på vej ind i klubben igen. 

Herefter sang vi som vanligt nr 32 ”Naver kæk …”, hvorefter Christian startede sin beretning om valsetiden fra 2005 til 2009, hvor han koblede sig på en tysk naver-organisation, hvor rejsetiden er 3 år og 1 dag, til forskel fra den danske ”model”, som ”blot” kræver 1 år og 1 dag. 

Beretningen blev sat på ”stand by”, idet maden blev bragt frem – og hvilken mad: Løse ris,stegte ris, nogle fantastiske forårsruller, lækkert oksekød med grønt OG SÅ svinekød i rigelige mængder chili – vi fik sved på panden, men alt smagte herligt og fik mange roser med på vejen – tak til pigerne. 

Krydderierne kaldet på væske, og til alles glæde slog Ebert på klokken, hvorefter Christian fortsatte sin beretning, som startede med afskeden i og fra Ribe – og hvilken afsked, idet Christian blev fulgt på vej af ca 50 navere fra nær og fjern. Turen var afvekslende og somme tider i selskab med andre navere og somme tider på egen hånd; ofte var der visse vanskeligheder: hvor kan man få sig et velfortjent bad ? hvor og hvornår skal man igen mødes med sin makker ? osv – osv – osv ! Turen gik til adskillige lande i Europa, til Australien, et par lande i Østasien samt til USA, og hjemkomsten var ikke mindre festlig end afskeden !!!!!!!! med adskillige fremmødtenavervenner fra hele Europa – flot og imponerende.

En stor tak til Christian for en underholdende beretning, som sluttede af med, at han

besvarede spørgsmål, som ikke dukkede op under beretningen.

Herefter gik snakken, og vi nærmede os enden på mødet, idet vi som vanligt sang ”Åh, disse minder …”; så igen lidt snak inden vi sagde godnat.

 

Næste Huleaften er også det sidste inden sommerferien; menuen er flæskesteg

med sows + ”diverse”.

 

 

Kære Navere: støt klubben og mød talstærkt frem og husk tilmelding til Kurt

af hensyn til ”køkkenet”.

 

 

 
 
 
 
Generalforsamling 1. februar 2012.

 

 

 

Formanden bød velkommen til 16 fremmødte forventningsfulde svende og annoncerede, at vi skulle starte aftenen med indtagelse af de annoncerede gule ærter med ”det hele”.

 

Vi var passende hurtige, og første skål gik til Birgit, som var aftenens chefkok - herlig mad !!!

 

Herefter rejste Gunnar sig og takkede ”på behørig vis” for opmærksomheden ved hans 70-års-dag i december måned, og som desværre skete under svært sygeleje, som nu har vendt sig til synlig bedring. Fremtiden må så vise, hvad der videre skal ske, og klubben er naturligvis interesseret i at blive holdt a`jour, og vi ønsker alt godt !

 

Poul modtog en ”Rød Aalborg” som lykønskning i anledning af hans 65-års fødselsdag, og han ”truede” straks med senere at lade en ”omgang” udskænke – tillykke Poul !

 

Herefter gik vi over til den ordinære generalforsamling:

 

Pkt 1 – valg af dirigent: Preben blev valgt med akklamation

 

Pkt 2 – Valg af stemmeudvalg: Bjarne og Preben blev foreslået og valgt

 

Pkt 3 – Beretning fra formanden:

Arne orienterede om afholdte 6 bestyrelsesmøder, som nu foregår uden bespisning, men dog mod udskænkning af 2 øl pr mand til en næsten altid fuldtallig fremmødt bestyrelse.

Medlemstallet er p.t. for nedadgående med 24 svende som resultat af nogle udmeldelser og lidt færre indmeldelser.

Svend-Erik og Kurt har nye mulige emner i kikkerten, og formanden opfordrede alle til i egne kredse at afsøge for nye mulige emner.

Arne ridsede reglerne for Hulemøderne op, idet disse KUN er for navere; mulige kommende nye navere kan inviteres til deltagelse i et Hulemøde eller to, for at også han/hun kan få færten af, om et medlemskab er af interesse.

Andre gæste vil være meget velkomne til særlige arrangementer i løbet af året; disse vil blive annonceret særskilt.

Formanden opfordrede til at indtage en positiv holdning til de forslag, som bestyrelsen har sat til afstemning under dagsordenens pkt 10.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Pkt 4 & 5 – Foreningens og Hulens regnskab ved kasserer.

Kurt uddelte årets regnskab, som var blevet kontrolleret af bilagskontrollør; regnskabet

blev efterfølgende gennemgået og signalerer en trængt økonomi.

Dette har ført til større opmærksom på, at ingen arrangementer må give underskud !

Herefter blev budgettet for indeværende år gennemgået; budgettet er udarbejdet med baggrund i forventning om vedtagelse af et stigende kontingent – se pkt 10 – og er baseret på, at antallet af svende stiger til 30 mod p.t. 24 !!!

Fremover vil regnskabsføringen blive foretaget på en mere simplificeret og overskuelig måde ved brug af et regneark udarbejdet af Rune – tak for hjælpen.

Af særlige arrangementer søges bl.a. Nytårstaffel o.lign. gennemført fremover.

 

Regnskabet blev taget til efterretning.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

 

 

Pkt 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 Genvalg af Kurt og der var nyvalg af May.

Bjarne takkede for sin tid i bestyrelsen og ønskede den nye bestyrelse alt held i jobbet fremover – tak til Bjarne.

 

Pkt 7 – Valg af suppleanter:

Gunnar blev genvalgt

 

Pkt 8 - Valg af bilagskontrollør:

 Preben blev genvalgt

Ivar blev valgt for 1 år

 

Pkt 9 – Valg af bilagskontrollørsuppleant:

Bjarne blev valgt

 

Pkt 10 – Indkomne forslag:

 De fremsatte forsag blev begrundet og herefter sat til afstemning:

Pkt 1 a: Forslaget vedtaget med 14 stemmer for og 2 undlod at stemme

Pkt 1 b: Forslaget vedtaget med 14 stemmer for og 2 undlod at stemme

 

Pkt 2 -1: Forslaget vedtaget med 14 stemmer for og 2 undlod at stemme

Pkt 2-2: Forslaget vedtaget med 14 stemmer for og 2 undlod at stemme

 

Så var der tid til at Poul gav ”sin” fødselsdagsøl – tak

 

Pkt 3: Efter debat om tradition blev forslagtet vedtaget med 15 stemmer for og 1 undlod at stemme.

 

Pkt 11 – eventuelt:

Ebert: Hvorfor er vores udgifter så store ? Er det nødvendigt at være medlem af og betale til CUK ?

Debat: Kan /vil vi undvære CUK ? Konklusion: NEJ !

Svend-Erik: Betaler alle medlemmer/klubber ens kontingent til CUK ?

Forventeligt JA

May: Kan tilhørsforholdet ”navervenner” bidrage ?

Gunnar: Erfaring andre steder fra er, at det ikke fungerer

Ivan: Foreslår at en ny og større opslagstavle anvendes til diverse med relevans for navere.

Kurt: Brug og lej Jer ind i Hulen til mere private arrangementer og derved bidrage med en ”lejepris” som tak for lån.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og Arne takkede dirigenten for indsatsen og takkede medlemmerne for at ville bidrage til, at klubbens økonomi bringes på fode.

 

 

Med kno

Leif

sekretær

 

Webmaster Rune Jensen-Blokø  | Tlf.: 21757300 | rune.jbl@gmail.com