Historie

HÅNDVÆRKETS OG NAVERNES HISTORIE


Når svendene i gamle dage kom tilbage, blev de festligt modtaget. Ofte var det således, at det var den hjemvendende svend der beværtede på herberget.


Indhold