Danske Håndværks historie

Danske Håndværks historie

Håndværkets vugge har stået mange tusind år tilbage i tiden, ja, man tør vel sige, at håndværket er lige så gammelt som mennesket. Det har stået og faldet med menneskets udvikling. I de perioder i oldtiden, hvor menneskene har haft en høj kultur, har håndværket blomstret, og med kulturens forfald er håndværket faldet tilbage til primitivitet, som den menneskelige levemåde gjorde det men at håndværket i sine gode perioder, årtusinder før Kristus, har været meget udviklet, er der ingen tvivl om. Det fortæller de mange udgravninger os ikke så lidt om. Men hele den fjerne del af håndværkets historie ved vi jo kun lidt eller slet intet om den har imidlertid ligget det fagligt organiserede håndværk fjernt. Det håndværk som vore dages er en direkte efterkommer af, begyndte for omkring 1000 år siden, Den første tid var præget af kamp indre stridigheder, nationale kampe og en stadig meget følelig krig med vore sydlige naboer, hvis idelige indtrængen her i landet virkede hæmmende på borgerskabets og bylivets fremskridt.