Nye byggemetoder

Nye byggemetoder

Der var ikke noget, der fremmede laugsvæsenet, og det gav anledning til, at svendene begyndte at danne deres egne svendelaug. I middelalderen var det egentlig kun bygningshåndværkerne, der havde en rig og mangfoldig udvikling. Først arbejdedes der udelukkende i træ, og tømrerne var de dominerede, men i slutningen af det 11. Århundrede begyndte man at bygge kirker af sten.Det var Kvaderstenen, den tilhuggede natursten, der anvendtes eller den fra Reinlandet indførte tufsten.

Teglstenen kom først i midten af det 12. århundrede. Før laugsordningen udviklede sig, var det særligt smedene, der var den tusind-kunstner, der forstod sig på alt, men med træet, stenene og særlig teglstene voksede de særlige tømrer-, murer og stenhuggerfag frem, og hertil føjede sig i middelalderen dekorationsmalerne. Man begyndte at dekorere kirkerne med friskobilleder. Disse blev først udført af indførte malere, men det varede ikke så længe, før også danske malere med stort held tog dette arbejde op.


Af andre Fags frembringelser er der bevaret meget lidt fra denne periode, men dog noget lavet af metalarbejdere, Guldsmede, smede og klokkestøbere. Men det er jo også mindre forgængeligt, end den skrædder, skomagere og sadelmager arbejdede med.