Gilderne

Gilderne

En af de største reaktioner og den der virkelig fik betydning for udviklingen i byerne, er Gilderne disse mærkelige organisationer, der var præget af borgerånd og borgerfrihed. Gildernes Love, de såkaldte Gildeskråer, viser os, hvori borgerskabets savn og trang bestod broderlig sammenhold og gensidig hjælp og bistand i fattige tider. Det var et værn imod de indtrængende fremmede og imod kirke- og kongemagt. Gilderne havde sin højeste blomstring i Valdemars tid. De var ikke en håndværkerorganisation hele borgerskabet var gildebrødre, og handelens folk var vel de stærkeste, hvad udviklingen også tydelig viser. Men de danske byer blomstrede op i gildernes tid bylivet blev til et hele, og byens folk begyndte at føle en vis samhørighed og alt dette til trods for at Hansestæderne idelig gjorde forsøg på at ødelægge den begyndende danske købstaddannelse, som jo var en trussel mod Hansestædernes handelsmagt gang på gang hjemsøgtes København og andre danske byer af Hansestædernes flåder og krigsfolk. Men det gik med Gilderne, som det går med al andet menneskeværk, de udartede, og denne udartning gik ud over håndværkerne, som blev betragtet som ringere borgere end købmændene og derfor trængt hen i en krog uden indflydelse. Men den danske håndværker var dog på dette tidspunkt blevet så selvbevidst, at han ikke vilde finde sig i denne tilsidesættelse, og fra omkring det 11. Århundrede begyndte håndværkere at danne haandværkerlaugene, der havde de samme opgaver som Gilderne, - at værne de små mod de store, kun var laugene fagligt prægede. Naturligvis gik en sådan Paladsrevolution i byernes liv ikke af i stilhed, dog her i landet ikke nær så slemt som i Tyskland, hvor der ligefrem blev ført alvorlige og blodige kampe mellem byernes borgerskab. I Magdeburg har man et tilfælde, hvor de andre borgere lod 10 af håndværkernes oldermænd henrette på torvet. Men naturligvis vandt håndværkerne deres ret efter lang tids kamp.