Svendeprøver

Svendeprøver

I det 15. Århundrede begyndte svende-prøverne at dukke op indenfor Fagene. Men så kom de mange År i det attende Århundrede, hvor Zünften og de fremmede svende faktisk tog magten til stor Skade for Håndværkerstanden. Zünften var en meget stærk Organisation, der var skabt i Tyskland og Schweiz. Den støttede de vandrende svende og beskyttede de forskellige Fag for Indtrængen af uvedkommende. Der var derfor skabt et meget omfattende Ceremoniel, der blev brugt i tide og Utide, når medlemmer af Zünften samledes, Disse Ceremonier og mange andre af Zünftens Skikke hjem-bragte de danske svende fra deres Rejser, og mange Tyske svende havde efterhånden slået sig ned i Danmark. Disse udenlandske svende og de danske, der var præget af Zünften, var i idelig Kamp med de danske laug og mestre, og i mange År beherskede de faktisk flere af laugene ikke mindst Tømrernes. Disse evige Stridigheder ødelagde så meget, at Kongen i 1794 nedsatte en kommission, der skulle søge at komme til Bunds i hele Forholdet. Det var den såkaldte laugskommission, hvis Eftervirkninger blev laugenes Ophævelse i 1862. Det var efter, at Danmark havde fået sin Grundlov og senere næringsloven.