Laugsskraa

Laugsskraa

Den ældste opbevarede laugsskraa stammer fra 1275 og er de københavnske Skrædderes, derefter følger Ribe Skrædderne fra 1349, rebslagerne i Malmø fra 1412, smedene i Ribe fra 1424 og guldsmedene og skinderne i Malmø fra 1429.


Men håndværkerlaugene havde meget at kæmpe imod og mange fjender. Først og fremmest var byernes Myndigheder misundelige på den magt, laugene havde fået, og de fik sat igennem, at de skulle give deres tilladelse, før et nyt laug blev oprettet, men også flere Konger så med Uvillighed på laugenes magt. Deres Indgriben mod laugenes Bestemmelser har spillet en stor Rolle gennem tiderne. Jeg skal blot nævne et enkelt Eksempel. 1 1507 fandt Kong Hans, at Skomagernes Priser, der var fastsat af lauget, var alt for høje, og derfor ophævede han alle skomagerlaugene og gav sin tilladelse til, at alle havde Ret til at nedsætte sig som skomager man kan sige sig selv, at det skabte stor Forvirring og var ødelæggende for et Fags Trivsel Men den Slags Forbund holdt også kun kort, så vendte man tilbage til det normale.